Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

agregaty_eisemann [2015/11/24 18:41] (current)
155.133.64.163 created
Line 1: Line 1:
 +====== Agregaty Eisemann ======
 +
 +Profesjonalny generator prądotwórczy ze zmodyfikowanym silnikiem oraz innowacyjną inwertorową spawarką niemieckiej firmy Lorch. Dzięki temu możemy jednoczesne spawanie i korzystanie z urządzenia jako źródła prądu dla innych odbiorników to poważne argumenty dla szczególnie wymagających i doświadczonych profesjonalistów używających [[http://agregaty-eisemann.pl|agregaty eisemann ]]
 +
 +Prawidłowo zaproponowany generator (podstawowymi kryteriami doboru generatora prądotwóczego jest rodzaj oraz moc elektryczna zasilanych urządzeń, a także przewidywane warunki pracy) gwarantuje niezawodną i długowieczną pracę.
 +
 +[[https://vimeo.com/63048548|Agregaty spawalnicze]] , posiadające w moduł spawalniczy  umożliwiają skuteczne spawanie prądem do 250A w 100% cyklu spawania.
 +
 +Wyciszone agregaty prądotwórcze Pramac posiadają zależnie od przeznaczenia w zmodyfikowane wysokoprężne silniki DEUTZ, wyposażone w układy gwarantujące stabilną żywotność: [[https://www.youtube.com/watch?v=D68XQ0ebcTA|Agregaty spawalnicze]], czujnik ciśnienia oleju, termiczne zabezpieczenie przeciążeniowe, oraz regulator elektroniczny stabilizacji prędkości obrotowej silnika.
  
agregaty_eisemann.txt · Last modified: 2015/11/24 18:41 by 155.133.64.163
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki